REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAGS 4 JOY

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy BAGS4JOY Justyna Zboralska prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bags4joy.pl

Sprzedawca - Justyna Zboralska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAGS4JOY Justyna Zboralska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8761900543, REGON 341327955, ul. W. Bełzy 21/29, 85-817 Bydgoszcz (adres siedziby i adres do doręczeń), adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +0048 666 230 269.

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: BAGS4JOY Justyna Zboralska, ul. W. Bełzy 21/29, 85-817 Bydgoszcz

2. Adres e-mail: [email protected]

3. Telefon: 666 230 269

3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

• Urządzenie z dostępem do Internetu

• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Kupujący składając zamówienie akceptuje warunki umieszczone w ofercie, a więc cenę towaru, koszty przesyłki i czas realizacji zamówienia.

2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji - poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. PŁATNOŚCI

1.  Klient może skorzystać z następujących form płatności: 

1/ Przelew tradycyjny (przed dostawą towaru) na numer konta BAGS4JOY Justyna Zboralska:mBank

BIC/SWIFT:BREXPLPWMBK

Waluta PLN 80 1140 2004 0000 3602 7410 8892

Waluta EURO PL62 1140 2004 0000 3312 0700 2886

IBAN: PL62 1140 2004 0000 3312 0700 2886

2/ Za pobraniem - zapłata gotówki kurierowi przy odbiorze przesyłki,

3/ Kartą płatniczą (Visa, MasterCard),

4/ odbiór osobisty w siedzibie BAGS4JOY.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak wpłaty ceny zamówienia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego terminu BAGS4JOY anuluje zamówienie.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

5. Sprzedawca do każdej sprzedaży wystawia dokument zakupu: paragon fiskalny (na życzenie Kupującego fakturę VAT).

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostarczane są na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej oraz na obszarze krajów poza Unią Europejską.

Terminy i koszty dostawy różnią się w zależności od wskazanego przy składaniu zamówienia kraju dostarczenia towaru.

·        - W Polsce: Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty wysyłki w Polsce:

1/ płatność z góry - 15 zł

2/ płatność przy odbiorze (za pobraniem) - 20 zł

3/ odbiór osobisty - 0 zł

·                   - Na terenie Unii Europejskiej oraz na obszarze poza Unią Europejską towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Fedex oraz Poczty Polskiej.

Terminy oraz koszty wysyłki podane są przy opisie każdego produktu w Sklepie.

2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 - 5 dni.

5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas, w jakim firma kurierska dostarcza przesyłki do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy.

6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy - po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.

8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. W. Bełzy 21/29, 85-817 Bydgoszcz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki).

11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

12. Zwracany towar należy odesłać w nienaruszonym stanie z metkami wraz z dowodem zakupu (paragonem). Musi  być kompletny i prawidłowo  zapakowany, tak aby w czasie transportu nie uległ zagnieceniu, zniszczeniu itp.  Towar należy dostarczyć  w oryginalnym opakowaniu (sztywnym kartonie) w stanie niezmienionym, bez znamion użytkowania.

13. Jeśli produkt nie zostanie zwrócony w pierwotnym stanie, Kupujący będzie odpowiedzialny za ewentualną utratę jego wartości.

14. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, sklep zwróci klientowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

15. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1. W której przedmiotem sprzedaży jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z jego indywidualnym zamówieniem, m.in. kolorystycznym.

2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

9. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub zwrocie pieniędzy

2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

4. Żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. W. Bełzy 21/29, 85-817 Bydgoszcz.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

8. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że reklamację uważa się za uznaną.

9. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sklep. Newsletter wysyłany jest tylko do tych Klientów, którzy zamówili go poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub na innej stronie Sklepu oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja zawierająca w szczególności aktualne dane o ofercie Sklepu i promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili nieodpłatnie zmienić wskazany adres, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania go przez kliknięcie linku umieszczonego w stopce każdego Newslettera, a następnie kliknięcie przycisku „wypisz się”.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

595. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

596. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

597. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

598. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

11. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT: BAGS4JOY Justyna Zboralska, ul. W. Bełzy 21/29, 85-817 Bydgoszcz, adres e-mail: [email protected]

-  Ja .......niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

-  Data zawarcia umowy/odbioru  

-  Imię i nazwisko Konsumenta

-  Adres Konsumenta 

-  Podpis Konsumenta

   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data